Bedrijfsopvolging


U wilt uw onderneming overdragen aan uw kind(eren) of één van uw medewerkers. Al snel loopt u echter tegen bepaalde obstakels aan. Wat is een juiste prijs? Mag ik mijn bedrijf schenken? Jewel Business Valuation ontzorgt u in het proces van het overdragen van uw onderneming. Al meer dan tien jaar zijn we expert op gebied van bedrijfswaardering, oftewel het vaststellen van de economische waarde van uw bedrijf, het inzichtelijk maken van de stappen die bij uw bedrijfopvolging komen kijken en tot slot het verkrijgen van goedkeuring van de Belastingdienst voor uw bedrijfsoverdracht.

Zo staan wij u bij


Wij ondersteunen u in het gehele proces van bedrijfsopvolging. Denk hierbij aan overleg met de Belastingdienst, het voeren van onderhandelingen, de emotionele kant van de overdracht, bijvoorbeeld het informeren van kinderen die niet in de onderneming werkzaam zijn. Dit neemt u niet alleen werk uit handen, maar geeft u en de belanghebbenden daarnaast een zo fiscaal vriendelijk mogelijke overdracht.
Een essentiële stap bij bedrijfsopvolging is namelijk het vaststellen van de economische waarde. Bij praktisch elke overdracht van een onderneming aan een nieuwe generatie moet de prijs met de Belastingdienst worden afgestemd. Wij maken die waarde inzichtelijk, zodat u weet waar u aan toe bent. Het doel van deze vaststelling is een fiscaal zo voordelig mogelijke overdracht voor u en de belanghebbenden.
Hierbij houden we rekening met alle factoren die op en om uw bedrijf spelen. We doorlopen zowel harde (financiële, fiscale en juridische aspecten) als de zachte aspecten (gevoel, emoties en onderlinge relaties). Op basis hiervan geven wij een passend advies, wat we ook wel inzicht noemen. We helpen jullie op één lijn te komen en zo samen naar een wenselijk en gepast eindresultaat te werken.

Ontvangende partij


Als koper of ontvangende partij binnen een bedrijfsopvolging kunnen wij u eveneens bijstaan in dit proces. Wij attenderen u graag op zaken die niet over het hoofd gezien mogen worden. Waar nodig geven wij ook advies over hoe het beste om te gaan met familiaire banden en emoties, terwijl u de onderneming op een zakelijke wijze kunt overnemen.
Wij hebben ons al ruime tijd gespecialiseerd in bedrijfsopvolgingsproblematiek, zowel binnen en buiten de familiesfeer, en de overdracht aan ANBI-instellingen. In het laatste geval schenkt u uw onderneming aan een Goede Doelen Stichting. Deze Stichting kan ook uw familienaam dragen. Bekijk onze portfolio voor een selectie afgeronde opdrachten.