Schadeberekeningen


Door een gebeurtenis zoals brand of wateroverlast heeft u of uw onderneming schade geleden. Om de omvang van de schade vast te kunnen stellen en zo te onderbouwen waar u recht op heeft, is een volledige schadeberekening essentieel. Voor uw verzekeraar of in een juridische procedure dient de geleden economische schade te worden bepaald, zodat de schadevergoeding overeenkomt met het geleden verlies. Wij kunnen voor u of uw verzekeraar een economische schadeberekening opstellen waarin de verscheidene aspecten worden opgenomen. Hierbij houden we rekening met de polisvoorwaarden, de vooruitzichten van uw onderneming en overige aspecten zoals winstderving, omzetdaling of de analyse van de impact over een langere periode. Op deze manier kunt u weer in de vermogenspositie terecht komen alsof de schade zich niet heeft voorgedaan.