Fiscale kwesties


Met meer dan tien jaar ervaring ligt onze expertise bij vraagstukken omtrent bedrijfsopvolging binnen en buiten de familiesfeer. Bij praktisch elke overdracht van een onderneming aan een nieuwe generatie moet de prijs met de Belastingdienst worden afgestemd. Waarde in het economische verkeer is de term die de Belastingdienst gebruikt voor prijs. Wij maken de waarde van uw onderneming graag inzichtelijk zodat u weet waar u aan toe bent. Ons uitgangspunt is het zo fiscaal vriendelijk overdragen van uw onderneming, waarbij rekening gehouden wordt met alle belanghebbenden. Hierbij kan het ook gaan om kinderen die niet werkzaam zijn in uw onderneming. Door het geven van inzicht helpen we de verschillende partijen op één lijn te komen en zo samen naar een wenselijk en gepast eindresultaat te werken.
Wij kunnen het gehele traject van de eerste verkennende gesprekken tot en met de koopovereenkomst voor u verzorgen. Wij werken voor het opstellen van diverse overeenkomsten samen met gespecialiseerde fiscalisten, juristen en notarissen. In sommige gevallen is er sprake van een overleden ondernemer (m/v). Ook in deze situaties kunnen wij, in samenspraak met de notaris, de onderneming van de overleden ondernemer waarderen. De onderneming is namelijk onderdeel van de nalatenschap. Het waarderen in deze situatie heeft dan als doel om de waarde vast te stellen. Dit gebeurt in overleg met de Belastingdienst. Nadat de waarde van de nalatenschap is vastgesteld, kan de eventueel te betalen erfbelasting worden vastgesteld. Wanneer er geen liquide middelen beschikbaar zijn, denken we mee met de nabestaanden over de wijze waarop de betaling van de erfbelasting kan worden voldaan. Bekijk onze portfolio voor een selectie afgeronde opdrachten.