Second opinion


Een inzichtelijk advies- of waarderingsrapport over de economische waarde van uw bedrijf is voor uw onderneming van groot belang. Hiermee kunt u immers uw strategie bepalen en de volgende stappen gaan zetten. Twijfelt u toch aan het verrichte advieswerk? Wij kunnen het rapport voor u beoordelen en tot een heldere en duidelijke eindconclusie komen. Wanneer het door ons beoordeelde werk door een Register Valuator is verricht, zullen wij onze uitkomsten eveneens met de betreffende Register Valuator bespreken.