Onze opdrachten


Jewel Business Valuation stelt hoge eisen aan geheimhouding en vertrouwelijkheid. In onze portfolio treft u dan ook geen namen aan van bedrijven waarvoor wij hebben gewerkt. In onze trajecten adviseren wij van beginpunt (de eerste verkenning) tot eindpunt (de transactie en financiering).

In sommige gevallen blijven wij tot jaren na afwikkeling van de transactie aan de zijde van de ondernemer. Wij ondersteunen, wanneer gewenst, kopers in de eerste jaren na de transactie om de beoogde resultaten te realiseren. Voor uw beeldvorming geven wij hieronder een selectie uit onze afgeronde trajecten. Hierbij geven we eventueel het specifieke karakter van de opdracht weer met eventueel de sector en de omvang van de betreffende onderneming:


 • Verzelfstandigen van een vestiging (productie - tot 1 mln. euro omzet)
 • Uittreding uit Vennootschap onder Firma (diverse sectoren - tot 10 mln. euro omzet - incl. onderhandelingen met de Belastingdienst)
 • Bedrijfsopvolging binnen familiebedrijf (diverse sectoren - tot 10 mln. euro omzet - incl. onderhandelingen met de Belastingdienst)
 • Splitsen onderneming in twee zelfstandig voort te zetten ondernemingen (zakelijke dienstverlening - tot 10 mln. euro omzet)
 • Begeleiding vrijwillige bedrijfsbeëindiging (detailhandel – tot 1 mln. euro)
 • Begeleiden van het omzetten van een reeds ingezette bedrijfsopvolging binnen de familie naar een nieuwe opvolger buiten de familie (internationale groothandel - ± 5 mln. euro - incl. onderhandelingen met de Belastingdienst)
 • In– en uittreden van aandeelhouders (diverse sectoren - tot 50 mln. euro omzet)
 • Omzetting Vennootschap onder Firma in onderneming zonder persoonlijk juridisch eigendom (ICT - tot 1 mln. euro omzet)
 • Opzetten (familie)stichting met ANBI-status bij overdracht buiten de familiesfeer (meerdere sectoren - tot 10 mln. euro omzet - incl. onderhandelingen met de Belastingdienst)
 • Bedrijfsverplaatsing hoofdvestiging van onderneming naar Nederland toe (zakelijke dienstverlening - tot 1 mln. euro omzet)

De branches waarvoor wij actief zijn:


 • ICT
 • Horeca, catering, recreatie en sport
 • Onroerend goed
 • Groothandel
 • Detailhandel en ambachten
 • Industrie
 • Bouwnijverheid
 • Vervoer en opslag
 • Dienstverlening
 • Zorg

Neem voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact met ons op.

Wij verrichten onze werkzaamheden voor uiteenlopende opdrachtgevers, waaronder:

 • Accountants
 • Advocaten
 • Curatoren
 • Erfgenamen van ondernemers
 • Fiscalisten
 • Notarissen
 • Managers die zich willen inkopen
 • Ondernemers
 • Overnameadviseurs