Onze werkwijze


We starten altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens zo’n gesprek wordt duidelijk of we bij elkaar passen. Dit geldt voor u als opdrachtgever maar ook voor ons als opdrachtnemer. Mogen we een offerte uitbrengen, dan zullen we aan het einde van het kennismakingsgesprek een probleem of vraagstelling formuleren. U ontvangt vervolgens een opdrachtbevestiging waarin de vraagstelling, overige opdrachtkaders en een raming van de te verwachte kosten worden weergegeven. Ook leggen we in de opdrachtbevestiging vast welke hoofdlijnen we qua werkuitvoering volgen. Betreft het een waarderingsopdracht, dan verwijzen we eveneens naar de te hanteren richtlijnen van het Nederlandse Instituut voor Register Valuators (NIRV).

Onze werkzaamheden resulteren in een conceptrapport of conceptadviesbrief die met u, de opdrachtgever(s), besproken wordt. Naar aanleiding van dit gesprek worden eventuele aanpassingen gemaakt, waarop de definitieve versie aan u wordt opgeleverd. Bij opdrachten met een raming van boven de € 10.000, - werken wij met een voorschotfacturen. Dit doen wij ter ondersteuning van onze onafhankelijkheid zoals deze in de Gedrags- en Beroepsregels van het NiRV opgenomen zijn.
Wij verrichten onze werkzaamheden voor uiteenlopende opdrachtgevers, waaronder:

  • Accountants
  • Advocaten
  • Curatoren
  • Erfgenamen van ondernemers
  • Fiscalisten
  • Notarissen
  • Managers die zich willen inkopen
  • Ondernemers
  • Overnameadviseurs