Juridische geschillen


Door uiteenlopende omstandigheden kunt u in een juridisch geschil terecht komen. Het is prettig als u dan iemand met kennis over economische waarde en economische schade heeft die u ondersteunt. Ons team kan u als partijdeskundige bijstaan in rechtszaken. We begrijpen de positie waarin u zich bevindt en kunnen u met onze expertise op het gebied van economische waarde of economische (vervolg)schade en ondernemingsaspecten ter zijde staan. We spreken de taal van de rechterlijke macht en weten welke eisen er aan rapportages worden gesteld. Hoe eerder wij als Register Valuator in het proces worden betrokken, hoe beter wij u kunnen informeren over de omvang van de economische schade.
Wij kunnen ook door de Rechtbank of het Gerechtshof als onafhankelijke deskundige benoemd worden. Mochten we als onafhankelijke deskundige opgetreden zijn in uw rechtszaak, dan kunnen we, met het oog op belangenverstrengelingen, geen partijdeskundige meer voor u zijn.