Bedrijfsovername


Bij de koop of verkoop van een onderneming is het vaststellen van de economische waarde ervan essentieel. Wij kunnen voor u de economische waarde bepalen en u zo inzicht geven in wat uw (toekomstige) onderneming waard is. Eveneens kunnen wij u in het onderhandelingsproces bijstaan om tot een daadwerkelijke prijs te komen. De economische waarde van een onderneming is niet hetzelfde als prijs. Prijs is een resultaat van een onderhandelingsproces tussen partijen die zonder dwang kunnen onderhandelen. Economische waarde is het resultaat van de rekenkundige samenvoeging van subjectieve uitgangspunten en omstandigheden die specifiek voor een situatie van toepassing zijn. Vanuit een economische waardebepaling kunt u als partij makkelijker tot een prijs komen.
Bij de koop van een onderneming kunnen wij u helpen om de verwachte waarde van uw nieuwe onderneming in de praktijk te brengen. Samen met uw huisadvocaat, fiscalist of met een passende partij uit ons eigen netwerk zorgen we ervoor dat de gemaakte afspraken uit de onderhandelingen op een juiste wijze in de diverse overeenkomsten worden vastgesteld. Bekijk onze portfolio voor een selectie afgeronde opdrachten.